Språkväxten / The language plant 2020

Språkväxten 2020

Permanent konstnärlig gestaltning till Västervångskolans skolgård, Trelleborg

Västervångskolans grundläggande tema är kommunikation, och på skolan är alla röster lika viktiga. När barn och vuxna använder sina röster, vågar säga till och vågar säga ifrån, lägger sig i samtalet, ställer frågor och får svar, det är då man utvecklar sig som människa. Vi be- höver varandras uttalanden och yttranden för att förstå varandra och världen omkring oss. Kommunikation, samtal, dialog – det finns många beskrivningar på hur vi människor talar till varandra. Många uttryck och signaler behöver inte ord, men med orden kan vi vidarebe- fordra kunskap, säga våra åsikter, prata för och emot, förklara och uttrycka våra känslor för varandra.

Den konstnärliga gestaltningen till Västervångskolan i Trelleborg handlar således om att ha en egen röst, men också att många röster bildar en gemenskap och ett sammanhang. Skulp- turen visar en rad mjuka, organiska former som är inspirerade av serievärldens pratbubblor. Sittfundamentet i gult tegel samspelar med den omgivande arkitekturen. ‘

Språkväxten är en balansakt av skulpturala former som påminner om serieteckningarnas pratbubblor. Den har ett organiskt lekfullt uttryck och är levande från alla håll. Skulpturens gröna färg speglar hur språket liksom en planta växer, utvecklas och breder ut sig.

Material – Grönpatinerad brons på murat fundament
Storlek: Skulpturhöjd: 310 cm Podiumhöjd: 130 cm Total höjd: 440 cm Plats – Västervångskolan, Trelleborg
Samarbetspartners: Funder Stukkatør, Fonderia Mariani, Sydmur, NCC Beställare/ uppdragsgivare – Kockska Stiftelsen och Trelleborg kommun Skulpturen blev gjuten i Italien på Fonderia Mariani, Pietrasanta.