The love of birds / Fågelkärleken 2019

Permanent konstnärlig gestaltning till Rosengårdsparken / Barnens Skulpturpark.

Utfört av Zunino Ignestam Studio och deltagande barn: Abrar Tbena, Shahed Tbena, Zahraa Kheireddine, Yusef Taoun och Dania Abdol – Rahman

Om Barnens Skulpturpark:
Barnens Skulpturpark är ett konstprojekt där barn och professionella konstnärer arbetat tillsammans under längre tid för att förverkliga kollektivt skapade konstverk som permanent kommer att stå i området Herrgården i stads- delen Rosengård i Malmö. Barnen deltar tillsammans med konstnärerna i alla delar av projektet från planering- och budgetarbete, framtagandet av skisser och modeller, färdigställande av verken, invigning och fortsatt verksamhet i skulpturparken. Barnen har även majoritet i projektets styrgrupp. Demokratiska processer har varit den bärande utgångspunkten och har genomsyrat hela processen.

Projektet möjliggjort för barnen att vara med och skapa konst i sin egen uppväxtmiljö. Utifrån sina egna erfarenheter och berättelser får de uttrycka sig konstnärligt i det offentliga rummet och har fått lära sig det mesta om processen hur ett offentligt verk blir till. Projektet är dessutom det enda av sitt slag som utforskat och tillämpat gemensam up- phovsrätt till verken där också barnen står som upphovspersoner till de verk de själva varit med och skapat. Hösten 2019 invigdes första delen av skulpturparken. Verken doneras till Malmö stad som också ansvarar för parkens fortsat- ta drift och underhåll.

Om Fågelkärleken:
Vårt konstverk Fågelkärleken är en upplyft balkong som är integrerad i en liten backe, lite magiskt i gränsen mellan mark och luft. På balkongräcket sitter fåglar som är gjorda av barnen och gjutna i brons. Balkongräcket är uppbyggd av grenar gjutna i brons, som skapar en stämning av natur och magi.
I balkongräcket och under fåglarnas vingar finns hemliga budskap och viktiga ord, som utgår från barnens tankar.

Fågelkärleken symboliserar många saker. Vi bestämde gemensamt några begrepp,ord och tankar som vårt konstverk ska handla om: frihet, vacker, sagoaktig, lekfull, hemligt budskap / gåta, ljus, något man kan sitta och klättra på
Detta är ett konstverk som man kan gå ut på och hänga på, och man kan stå och blicka ut.

Fågelkärleken är en berättelse om att titta ut, känna sig fri och vara hemma samtidigt. Balkongen är på gränsen mellan hemmet och världen utanför.

Material: Patinerad brons, betongplatta, infällt ljus, storlek: 200 x 100 cm, fåglar varierande storlek
Samarbetspartners: Vegeå Bronsgjuteri
Projektledning / uppdragsgivare: Drömmarnas Hus, Malmö kommun/ Offkonstgruppen, Malmö Förskönings och Planteringsförening
.