1:1 Stardust / 1:1 Stjärnfall 2017
Gamlestadsskolan, Göteborg

1:1 Stardust consists of  two parts: one jewel on the ground in the schoolyard and one drawing of a star, placed high up on a wall.
Behind the artwork lies also the idea of ​​growing and developing during school time – to find your own form and shape. The sculpture and line drawing are linked so that if you cut out the line drawing and fold it correctly, it forms the gemstone shape.
Material: Brass, concrete, stainless steel
Location: Gamlestadsskolan, Göteborg
Commissioned by: Göteborg Municipality


Swedish:
1:1 Stjärnfall består av två sammankopplade delar. Det ena konstverket är en linjeteckning i rostfritt stål, placerad på en vägg.
Det andra verket är en skulptur i rostfritt ståll som ligger inne på skolgården och har formen av en slipad ädelsten.
Konstverket handlar om sammanhanget mellan yta och form, kunskap och förståelse. Konstverket är en lek med storleksförhållanden. Bakom konstverket ligger tankar om att växa och utvecklas till en kunnig och bildad person under skoltiden – för att finna sin egen rätta form.
Förhållandet mellan de två verken är enkel – ritar du upp streckteckningen på ett papper, klipper ut den och viker den på rätt sätt, så bildar den juvelens tredimensionella form. Storleksförhållandet mellan de två verken är dock annat än 1:1, på trots av titeln.

Material – rostfritt högpolerat stål betong
Storlek: Stjärnan i vägg: 4 m från spets till spets, Juvelen på skolgården: 1,5 x 1,5 meter hög
Placering – Gamlestadskolans skolgård, Göteborg
Beställare/ uppdragsgivare – Lokalförvaltningen Göteborg Stad